In dit artikel wil ik mijn impressie geven van hetgeen ik waarneem en een zorg delen hoe al deze ontwikkelingen door ons met zijn allen kunnen worden geabsorbeerd?

In de afgelopen jaren werd ik regelmatig  geconfronteerd met valkuilen waar bedrijven/organisaties/overheidslichamen  in terecht komen als gevolg van verkeerde agenda’s en/of onduidelijke motivatie waarom veranderingen doorgevoerd moesten worden.

Business development
Na inmiddels al weer 5 succesvolle jaren operationeel leek het me goed een korte terugblik te doen op deze 5 jaar als ondernemer in een grillig tijdperk waarin de Banken crisis veel speelruimte heeft weggenomen en vele bedrijven in grote problemen zijn gekomen.

Tijdens de voorbereiding van mijn jaarlijkse nieuwsupdate vroeg ik me af wat er nu eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd is. Helaas moeten we constateren dat veel bedrijven een pas op de plaats hebben gemaakt. Er is weinig geïnvesteerd als gevolg van beperkte financiële middelen en ook angst was een belangrijke factor waardoor veel investeringen zijn uitgesteld.