Actueel / ontwikkelingen in de markt:
Ik wil inzoomen op drie belangrijke ontwikkelingen die overigens ook onderling een grote samenhang hebben:

  1. De kansen als gevolg van de kredietcrisis voor ICT bedrijven
  2. De positie van Business Proces Management (BPM) en Service Oriented Architecture (SOA)
  3. De volgende golf van Risk & Compliance?

1. De kansen als gevolg van de kredietcrisis voor ICT bedrijven

Nu is het de tijd voor de bedrijven in de Financial Services Industrie de mogelijkheden aan te grijpen om te saneren!  In dubbele, overbodige en/of inefficiënte oplossingen in de verouderde omgeving en zo synergie te bewerkstelligen voor de gehele organisatie.

Vele jaren is getracht te standaardiseren maar veelal zonder of met maar beperkt succes, de Financiële industrie kon zich permitteren om veel dingen dubbel te doen, verouderde oplossingen in stand te houden of minder efficiënt te opereren, de winst groeide toch wel…

Met de hoeveelheid (gedwongen) overnames van diverse banken en verzekeringsbedrijven door grotere organisaties en overheden is de behoefte aan integratie van verschillende onderdelen alleen maar groter geworden. NU is het tijd om te handelen!

Consolidatie van processen en systemen met als gevolg het migreren van Data naar een (of minder) kernsystemen zou hoog op de agenda moeten staan.
Via een van onze partners (Strategic Market Access) hebben we een geweldige oplossing die organisaties kunnen helpen om tegen veel lagere kosten en zonder dat de systemen uit de lucht hoeven de Data te migreren naar een nieuw of ander platform. Incl. synchronisatie in twee richtingen (source & target) met full “tracking & tracing”,  audit trail en SOx compliant.

2. De positie van PBM en SOA

In de afgelopen decennia hebben we met zijn allen een complexe ICT wereld gecreëerd die vele lagen diep is en tussen elke laag heb je (IT)experts nodig om te begrijpen wat de vorige laag “doorgeeft”. Zo is er niet alleen een complexe wereld gebouwd maar ook is de doorlooptijd van veranderingen (projecten) groter geworden en daardoor zijn ook de risico’s vele male groter geworden. De wereld verandert nu eenmaal steeds sneller. De kloof tussen Business en IT is zo lijkt het alleen maar groter geworden.

Als we naar BPM kijken in relatie tot deze complexiteit;
Helaas zien we ten onrechte dat de meeste BPM tools zich richten op het verbeteren/versnellen van de IT oplossingen in plaats van het verbeteren van de Bedrijfsprocessen. Sinds jaar en dag is het de IT’er niet gelukt de Business te begrijpen en omgekeerd. Met de juiste aanpak en aandacht van BPM is er nu een mogelijkheid de brug te slaan tussen Business & IT. In deze zoektocht zijn we het product Control2007 van Nimbus Partners tegengekomen en hebben eindelijk datgene gevonden wat gemakkelijk  te begrijpen is voor de Business en eindgebruikers en ook maximale aansluiting geeft voor IT Tooling in de volgende fase. Daar speelt de ontwikkeling m.b.t. SOA weer een belangrijke rol en kunnen BPM en SOA elkaar ontmoeten mits goed begeleid en zowel topdown als bottom up per Bedrijfsketen wordt ingericht. De Business in “the lead!“ Rekening houdende met : Mensen, Processen, Informatie en Systemen.

3. De volgende golf van Risk & Compliance?

In de afgelopen jaren waren met name Risk & Compliance zeer dominant en kijkende naar wat er gebeurd is de afgelopen tijd met de Financial Services Industry zal dat zo blijven de komende jaren!

In de Financial Services Industry is een zeer grote inspanning gedaan compliant te zijn aan de vele verplichte mijlpalen. Veel van deze inspanning is echter gepaard gegaan met een enorme uitbreiding aan extra processtappen en tooling. Als we nu achterom kijken zien we een lappendeken aan handmatige processen en tools die onderhouden moeten worden. Wat natuurlijk zeer arbeidsintensief en kostbaar is.

Door de krediet crisis zullen er nog meer regels, richtlijnen worden opgesteld en is de behoefte om dit op een slimme manier te doen nog groter aangezien de financiële middelen beperkt zijn.

De oplossingen dienen ingebed te zijn in de dagelijkse processen en dat is mogelijk:
Met het product Control2007 en aanpak van Nimbus Partners ben je in staat om “one single source of the truth” te creëren en de mensen in elke normale processtap die zaken uit te laten voeren om zo efficiënt en effectief mogelijk compliant je werk te doen! Hier mee kun je dus ook toekomstige eisen eenvoudig integreren in je operationele werkproces.

Overigens biedt Control2007 veel meer mogelijkheden dan alleen deze beschreven situaties en geeft je de mogelijkheid om het totale bedrijf weer in Control te krijgen.
Zeker door nieuwe processen als Outsourcing maar ook Lean Six Sigma, CMMi, ITIL etc.  die hoog op de agenda staan zijn er nieuwe silo’s in organisaties ontstaan die ieder voor zich zo optimaal proberen te performen. Maar wie heeft het overzicht nog? En dan met name gezien vanuit de Eindgebruiker, de Value chain vanuit de Business?

Kijk onder Partners voor meer informatie of reageer via het contactformulier als u over een van de onderwerpen meer wilt weten.

We hebben ook met andere nieuwe Partners een samenwerkingsverband opgezet o.a. :

  • Verbeteren van uw Project Management : TopITpartners
  • Versneld Ontwikkelen van Browser based applicaties voor in de presentatie laag (SOA) : Edge IPK.

Voor een totaal overzicht zie de tab Partners.