Tijdens de voorbereiding van mijn jaarlijkse nieuwsupdate vroeg ik me af wat er nu eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd is. Helaas moeten we constateren dat veel bedrijven een pas op de plaats hebben gemaakt. Er is weinig geïnvesteerd als gevolg van beperkte financiële middelen en ook angst was een belangrijke factor waardoor veel investeringen zijn uitgesteld.

De meeste bedrijven durven ook echte vernieuwingen / innovaties nauwelijks door te voeren zo lijkt het. Toch kunnen met relatief kleine investeringen grote verbeteringen worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het product LetterGen.

LetterGen
is een slimme, productieve en gemakkelijk te integreren business document generatie software oplossing die een geweldige boost kan geven aan uw interne en externe communicatie. Het staat gebruikers toe om dynamisch gegenereerde documenten te produceren die met gebruik van verschillende data bronnen en content zijn gecreëerd. De output kan aan de gebruikers worden opgeleverd in verschillende formats zoals: PDF, Word, ODF, RTF, HTML, Fax, Email, Printing. Kijk voor meer informatie en demo op www.lettergen.com.

Herpositionering IT
Het volwassen worden van de IT business maakt het nodig na te denken over een herpositionering van de IT binnen de organisaties.

Door ontwikkelingen als Cloud, SAAS, WEB 2.0 of 3.0 . etc. ontstaat de mogelijkheid het weer gewoon over de “echte” business te hebben van een bedrijf en de IT oplossingen te gaan behandelen als (uiterst belangrijke) grondstoffen in de bedrijfsvoering.

Twee belangrijke randvoorwaarden zijn :

  • de (Business) Architectuur en de Governance in het bedrijf zijn goed ingericht!
  • Applicatieve oplossingen en/of (offshore) IT ondersteuning vormen een “normale” schakel in de voortbrengingsketen van een regulier business proces.

Ook al zijn de meeste software oplossingen die vandaag worden opgeleverd over het algemeen goed en robuust in de praktijk zien we dat veel bedrijven hun processen niet goed in beeld hebben en daardoor nog steeds veel geld weggooien.

Met Lean/Six Sigma programma´s wordt wel (vaak eenmalig) een stroomlijning doorgevoerd maar waar we heen moeten (willen) is een Continue Operationele verbetering over de gehele bedrijfsketen t/m de klant!

Een andere beperking die we helaas nog steeds zien is het ontbreken van een volwassen Requirement Management proces.

Vooral bij standaard pakketoplossingen, maar zeker ook als men vanuit de Cloud standaard oplossingen wil gebruiken zullen vaak aanpassingen nodig zijn in de eigen processen om te voorkomen dat onnodig maatwerk wordt toegevoegd en daardoor slechter onderhoudbaar worden en dus duurder in het onderhoud.

Ook hier geldt dus weer dat het van cruciaal belang is inzicht te hebben in de eigen procesgang en d.m.v. scenario´s vooraf de beste oplossing samen te stellen.

Nimbus Control is een geweldige oplossing om deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren omdat Nimbus betrouwbare, duurzame bedrijfsproces verbeteringen!

Hoe? Door middel van de met prijzen bekroonde business process management software, Nimbus Control.

Bij Nimbus gebruiken ze een afwijkende aanpak dan de andere process management vendors. In plaats van focus op de behoeften van een Klein team van hoog opgeleide analisten, is Nimbus Control ontworpen om begrepen en gebruikt te worden door alle uw medewerkers. Uw medewerkers zullen hunnen eigen rollen beter begrijpen. Hun processen en de Kwaliteits- en Compliance-eisen die voor hen van toepassing zijn.

Nu kunnen al uw medewerkers hun rol spelen in de continue process- en performance verbeteringen waardoor uw bedrijfsproces een waardevolle en up-to-date onderdeel vormen als voordeel op de concurrentie. Het gevolg is dat medewerkers sneller en gemakkelijker de juiste dingen doen op het juiste tijdstip, uw organisatie wordt beter toegerust om veranderingen te managen, outsourcing te realiseren of grote projecten en duurzame “business improvement” wordt werkelijkheid. (www.nimbuspartners.com)

Business Migratie = Proces Migratie en Data Migratie
Een van de goede gevolgen van de krediet crisis is dat door de beperkte middelen bedrijven eindelijk inzien dat er schoon schip gemaakt moet worden in het vaak zeer complexe Applicatie landschap.

Binnen dit landschap vinden zich vaak veel systemen die bijna hetzelfde doen of in ieder geval een grote overlap hebben. Ook zijn veel systemen aan het einde van hun levenscyclus. Dus het oppakken van projecten die deze migratie moeten realiseren is van groot belang.

Hoe je dit doet maakt natuurlijk een groot verschil. In de traditionele ETL aanpak is er vooral een focus op de Data en gaat ook bijna altijd gepaard met een grote, langdurige inspanning met veel risico´s dat het toch nog mislukt.

Met Evolve (van Celona, www.celona.com) krijgt u de integrale oplossing om vanuit het Bedrijfsproces deze migratie aan te pakken en kunt op een heel snelle, flexibele en beheerste wijze migreren naar de gewenste eindoplossing en heel veel geld besparen! Voor bedrijven die zien dat ze de komende jaren veel van dit soort projecten moeten oppakken is het ook zinvol om na te denken om een eigen Migration Center of Excelence op te zetten met behulp van deze complete Migration suite Evolve.

Kijk op de partner pagina voor meer informatie en andere mogelijkheden.