In de afgelopen jaren werd ik regelmatig  geconfronteerd met valkuilen waar bedrijven/organisaties/overheidslichamen  in terecht komen als gevolg van verkeerde agenda’s en/of onduidelijke motivatie waarom veranderingen doorgevoerd moesten worden.

De resultaten zijn er dan helaas ook vaak naar. Projecten, programma’s of hele bedrijven die in zwaar weer komen. Natuurlijk was het (en is het deels nog) geen gemakkelijke setting als gevolg van de algemene economische malaise toch zou het daarom extra belangrijk moeten zijn om veel bewuster keuzes te maken. Een heldere positionering van je bedrijf of organisatie is een must! Alleen maar trends volgen die in de technologie aangediend worden is niet voldoende. Veranderen is leuk en ook meestal nodig maar het is ook geen doel op zich.

Wat is de werkelijke motivatie om te willen veranderen? Wat voor soort bedrijf ben je? Zijn de technologische ontwikkelingen die zich aandienen relevant voor jouw bedrijfsvoering? Zijn jouw klanten daar mee gediend?

We hebben meestal te maken met 3 typen van mensen;

  1. Type 1 (5-10%) :  “early adopters” degene die in elke nieuwe ontwikkeling  duiken en vol enthousiasme de rest proberen mee te krijgen;
  2. Type 2 (10-20%) zijn degenen die het liefst alles bij het boude laten en zo min mogelijk verstoringen willen hebben van de normale gang van zaken.
  3. Type 3 (70%) zijn de volgers die het allemaal wel best vinden en afhankelijk van de krachtenvelden en invloeden zich aansluiten bij nr. 1 of 2.

Of je als bedrijf dus succesvol bent hangt af van;

  • A. wat voor soort bedrijf ben je (of  wil je zijn?) en
  • B. het type leiderschap dat aanwezig is (of zou moeten zijn). Deze dienen dus ook goed met elkaar in verband te staan. Een bedrijf dat voornamelijk als bestaansrecht heeft om heel solide en betrouwbaar te zijn moet geen te dynamisch leiderschap hebben die elke noviteit wil omarmen.

Omgekeerd wil je ook niet een heel innovatief bedrijf waar het van levensbelang is om met heel snelle Time to market en vernieuwende technologische mogelijkheden laten leiden door zeer defensieve mensen die bang zijn voor veranderingen.

De rol van de ICT
Ik heb het voorrecht gehad om betrokken te raken bij het rapport Elias en daar in een select gezelschap mijn visie op mogen geven incl. aanbevelingen voor de overheid. Een van de zaken die er toch wel uitspringt ook in een veel breder verband is het ontbreken van algemene ICT kennis bij veel managers en bestuurders. (Een degelijke basis kennis ICT moet naast HR, Finance en Risk een must zijn voor elke manager/bestuurder!)

Als gevolg daar van ontbreekt er ook vaak een heldere visie op de ICT taken die je per se in huis wilt hebben en welke je beter kan inkopen. Daar is echter wel een heel volwassen regiefunctie voor nodig die over het algemeen ontbreekt. De macht van de system integrators is dan vaak veel te groot.

Aan de andere kant hebben we te maken dat steeds meer ICT oplossingen zeer volwassen zijn geworden en als commodity ingezet kunnen worden mits juist gepositioneerd onder een heldere architectuur waardoor de Ondernemingen zich meer en meer met hun eigen taken kunnen bezig houden.

De administratieve automatisering heeft een behoorlijk volwassen status bereikt en veel van de nieuwe ontwikkelingen begeven zich nu op het gebied wat men vaak de Business IT noemt maar ook het gebied van de Customer journey. Het gebied waar klant, bedrijfsproces en organisatie samen komen zaken als BPM, Process mining, Customer experience, Big data etc.  Hier ontstaat nu een soort van 2 deling want voor deze laatste groep is de kennis van het eigen bedrijf cruciaal en daar wil je je eigen mensen op inzetten.

Zo maar een paar vragen die je zult moeten stellen aangezien Alle werkzaamheden die we doen een ICT component bevatten!

  • Wat voor type bedrijf ben je / zou je willen/moeten zijn?
  • Stel eerst duidelijk vast welke kennis en vaardigheden je zelf in huis wil (en kan) hebben; (Proces kennis, Klantkennis, Regie/Contract management!)
  • Hebben alle managers en bestuurders een voldoende bagage met een basiskennis ICT (parallel met Finance, HR en Risk) indien niet: zorg voor opleiding!
  • Motiveer waarom welke ICT specialismen je in huis wilt hebben en denk na over de lange termijn investering om die op niveau te kunnen houden… of toch liever uitbesteden?
  • Cultuur bij je bedrijf/overheid in vergelijking met de ICT leveranciers  is vaak een geweldig groot verschil (zakelijkheid ontbreekt!) en zal moeten worden aangepakt.

Hier is natuurlijk nog veel meer over te zeggen en daar willen we u graag mee helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies.