In dit artikel wil ik mijn impressie geven van hetgeen ik waarneem en een zorg delen hoe al deze ontwikkelingen door ons met zijn allen kunnen worden geabsorbeerd?

Los van de politieke en economische ontwikkelingen, zien we op vele gebieden een geweldige versnelling of disruptieve ontwikkeling in de ICT die het m.i. noodzakelijk maken daar ook vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar te kijken. De vraag is ook in hoeverre de technologische mogelijkheden de politieke en economische zullen beïnvloeden. Denk aan alle verdenkingen rondom de verkiezingen en beïnvloeding via de (Social) Media. Hoezo vertrouwen in technologie?

Wat betekenen verschuivingen van machtsblokken naar vaak (onbekende) nieuwe krachten in het werkveld.

Wat betekent het verdwijnen van nog veel meer banen aan de “onderkant” van de werkprocessen, hoewel de onderkant inmiddels ook al de klant georiënteerde activiteiten gaat bevatten….

Hoe kan de overheid hier op inspelen om toch zo veel mogelijk mensen in de maatschappij een zinvolle bijdrage te laten leveren aan deze zelfde maatschappij zodat voorkomen wordt dat er een massale ontevredenheid gaat ontstaan met grote consequenties?

Welke ontwikkelingen zien we, zo maar even een greep:


-Big data / data analyse / -Insight; -Customer journey / employee journey; -Artificial Intelligence; -Cognitive computing; -“Robotisering“;-Blockchain; -Cloud; -Internet of Things; -“Everything” as a Service;-Cyber security /Cyber crime

Ofschoon voor veel bedrijven en ook de overheid deze ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan kunnen we onze ogen er niet voor sluiten. Overal zien we innovatie initiatieven die moeten vaststellen welke impact bovengenoemde ontwikkelingen hebben voor het eigen bedrijf en de toekomst van de medewerkers, welke type mensen hebben we nodig op de langere termijn en welke activiteiten blijven we zelf doen of kunnen we veilig ergens anders onder brengen?

De samensmelting van Business IT (of schaduw IT) en de gevestigde ICT afdelingen is niet meer te stoppen, het werken in Agile teams inmiddels een gegeven maar toch zien we nog veel worstelingen om oude denk- en werkpatronen te doorbreken.

Hoe kan de Overheid in dit speelveld een eigen rol pakken? Naast het feit dat ook de ministeries en ZBO’s met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd als het Bedrijfsleven is m.i. er ook nog een extra rol weggelegd voor de overheid om in deze disruptieve wereld de belangen van de burger veilig te stellen en ook voor de naaste toekomst de positie en inkomen van alle burgers.

Ofschoon veranderen de rode draad in mijn loopbaan is maak ik me nu toch wel wat zorgen.

Wie komt er nog op voor de toekomst (inkomen), veiligheid en privacy van de burgers in het geweld van alle eerder genoemde nieuwe ontwikkelingen?

Wordt het niet tijd dat er denktanks, samengesteld uit een mix van Overheid, Bedrijfsleven en ICTbedrijven, worden opgericht die zich gaan buigen over een wereld die binnen een aantal jaren er heel anders uitziet dan vandaag niet alleen vanuit de technologie maar het grote plaatje?

Waar de geschiedenis heeft bewezen dat er altijd weer nieuwe banen ontstaan met nieuwe technologische ontwikkelingen staat ook vast dat die nieuwe banen meestal niet kunnen worden ingevuld door de mensen die hun baan verliezen als gevolg van een mismatch van hun vaardigheden in vraag en aanbod.

Naast Customer journey is het dus minstens zo belangrijk om te kijken naar de Employee journey, strategisch resource management is essentieel of misschien wel de “Burger journey”?

Daarnaast is het van wezenlijk belang dat de er weer vertrouwen gaat ontstaan in de Overheid, de Banken, Verzekeringsbedrijven etc. of is dat al te laat? Het feit dat veel mensen zich comfortabeler voelen bij de een computer en/of robot die de “middleman” moet vervangen spreekt boekdelen!

De vraag is of de wereld daar echt beter van wordt…

Wat is de echte motivatie achter de change? Of doen we het gewoon omdat we het kunnen..?